ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 23 488 660

ล็อกซเล่ย์ คอนสตรั่คชั่น แมททรีเรียล (LOX CONS)

เราเป็นฝ่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด มหาชน เป็นผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างระดับสากลและให้บริการในทุกขั้นตอนของ โครงการตั้งแต่ร่วมพัฒนาออกแบบไปจนถึงประกอบติดตั้งและควบคุมอย่างมืออาชีพ เป็นระยะเวลา 84 ปี Lox cons รวบรวมผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการให้มาตราฐานในงานก่อสร้าง ซึ่งจะจำหน่ายและให้บริการสินค้าที่มีความหลากหลายประเภทเพื่อให้ลูกค้าได้รับคุณภาพในงานก่อสร้างอย่างสูงสุด รวมไปถึงในด้านของการบริการดูแลและให้คำปรึกษากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

สถานที่ตั้ง

102 อาคาร อาคารล็อกซเล่ย์ ชั้น 15 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร

+66 23 488 660

อีเมล

[email protected]